Written in Music (NL) – Naamu concert review


Particularly good Malinke Groove jazz concert Teun Creemers at De Doelen

Dutch bassist and composer Teun Creemers gave his first concert at the Eduard Flipse hall of de Doelen in Rotterdam, featuring all the repertoire from his album Naamu (2023) with three Malian vocalists called Voix du Mali and a Dutch/Belgian band. On Naamu, he makes the connection between West African music and Western jazz. He himself describes his music as Malinke Groove Jazz, a mix of West African music with jazz and groove music. The recordings were made in Nijmegen and by Malian musicians in Bamako. These are griot singer Yacouba Sagara and singers Kankou Kouyate and Aminata Dante. They came to Europe especially for the tour and rehearsed with Teun Creemers and his band for the first time. The result is extremely good as can already be heard on the CD.

The West African vocals are in the Bambara language. The Dutch musicians are guitarist Jelle Roozenburg, percussionist Yannick van ter Beek and tenor saxophonist Jesse Schilderink. Drummer Tuur Moens and Lauriane Ghils are from Belgium. She trained in jazz in Rotterdam and is one of the few in the Netherlands who plays well on the West African stringed instrument kamele n’goni.

The concert began with Barika , the album’s closing track. It was a special introduction that started with Teun Creemers on bass guitar and Jelle Roozenburg on electric guitar. He would then play surprising rhythmic guitar riffs very often during the concert. The deep West African vocals of Yacouba Sagara and high West African vocals of Malian singers Kankou Kouyate and Aminata Dante immediately indicated the Malinke Groove character of this concert and this continued with A nyininka, the opening track by Naamu. This was instantly awesome. There was beautiful playing by Lauriane Ghils on the kamele n’goni.

She played various percussion (samba balls, shekeré, congas) on other tracks as did Yannick van ter Beek who played mainly djembé but also shakers and cowbell. Tenor saxophonist Jesse Schilderink could also be heard well, adding a jazzy touch to Teun Creemers’ Malinke Groove. You immediately felt like dancing, so to speak. The song Kèlè ka Bila started with kamele n’goni and guitar. Yannick alternated djembe and shekeré. Teun Creemers showed off his harp plucking technique on the bass guitar. And Tuur Moens his powerful drumming.

Ne Jarabira is one of the strongest songs both live and on the album. Because of the vocals, it is definitely Malinke Groove Jazz. And also because of the screeching rhythmic guitar riffs and Creemer’s specific playing on the bass guitar. Listening to West African music, he found out how to mix the sound of bass guitar with West African music. And he does that very well. Two good songs followed that are not on the album. Tounkaranke (Adventure) started with bass guitar and banging djembe. Yannick also gave a strong djembé solo to which Yacouba started dancing. The song Ikanawa was beautifully sung by Kankou Kouyate. This was also very danceable. Teun Creemers explained to the audience how the CD came about with recordings in Nijmegen and Bamako and that the Malian vocalists are now in the Netherlands and of course he has rehearsed with them. During the title track Naamu, Teun Creemers played a very good bass solo.

At song Musoya was told that this is about ‘baya pearls’, which means about mothers and children. Teun Creemers told the audience about his daughter. Here, drum, conga and djembe rhythms came together well and Lauriana Ghils’ conga solo also stood out! The concert ended festively with the track Kòrèduga that began with powerful playing on djembé and congas and screeching rock-like guitar playing. Yacouba briefly went into the stands with the djembé under his arm and then past band and audience as the band continued playing during this highly enjoyable concert.


Original language (dutch):

Bijzonder goed Malinke Groove jazzconcert Teun Creemers in De Doelen

De Nederlandse bassist en componist Teun Creemers heeft in de Eduard Flipse zaal van de Doelen in Rotterdam zijn eerste concert gegeven met al het repertoire van zijn album Naamu (2023) met drie Malinese vocalisten Voix du Mali genoemd en een Nederlands/Belgische band. Op Naamu legt hij de verbinding tussen West-Afrikaanse muziek en Westerse jazz. Zelf omschrijft hij zijn muziek als Malinke Groove Jazz, een mix van West-Afrikaanse muziek met jazz en groove muziek. De opnames werden in Nijmegen en door de Malinese musici in Bamako gemaakt. Dat zijn griot zanger Yacouba Sagara en zangeressen Kankou Kouyate en Aminata Dante. Zij zijn voor de tournee speciaal naar Europa gekomen en hebben voor het eerst met Teun Creemers en zijn band gerepeteerd. Het resultaat is bijzonder goed zoals ook al op de cd te horen is.

De West-Afrikaanse zang is in de Bambara taal. De Nederlandse musici zijn gitarist Jelle Roozenburg, percussionist Yannick van ter Beek en tenorsaxofonist Jesse Schilderink. Drummer Tuur Moens en Lauriane Ghils komen uit België. Zij heeft in Rotterdam een jazz opleiding gevolgd en is een van de weinigen in Nederland die goed op het West-Afrikaanse snaarinstrument kamele n’goni speelt.

Het concert begon met Barika , de slottrack van het album. Het was een bijzondere introductie die startte met Teun Creemers op basgitaar en Jelle Roozenburg op elektrische gitaar. Hij zou vervolgens tijdens het concert zeer vaak verrassende ritmische gitaarriffs spelen. De diepe West-Afrikaanse zang van Yacouba Sagara en hoge West-Afrikaanse zang van Malinese zangeressen Kankou Kouyate en Aminata Dante gaf al meteen het Malinke Groove karakter van dit concert aan en dit ging verder met A nyininka, de openingstrack van Naamu. Dit was meteen te gek. Er klonk mooi spel van Lauriane Ghils op de kamele n’goni.

Zij speelde op andere nummers diverse percussie (sambaballen, shekeré, congas) net als Yannick van ter Beek die vooral djembé speelde maar ook shakers en koebel. Ook was tenorsaxofonist Jesse Schilderink goed te horen die de Malinke Groove van Teun Creemers een jazzy touch gaf. Je kreeg bij wijze van spreken meteen zin om te dansen. Het nummer Kèlè ka Bila begon met kamele n’goni en gitaar. Yannick wisselde djembé en shekeré af. Teun Creemers liet zijn harp-tokkeltechniek op de basgitaar goed horen. En Tuur Moens zijn krachtige drumspel.

Ne Jarabira is een van de sterkste nummers zowel live als op het album. Door de zang is het zeker Malinke Groove Jazz. En ook door de snerpende ritmische gitaarriffs en Creemers specifieke spel op de basgitaar. Luisterend naar West-Afrikaanse muziek kwam hij achter hoe hij de sound van basgitaar kon mixen met West-Afrikaanse muziek. En dat doet hij heel goed. Er volgden twee goede nummers die niet op het album staan. Tounkaranke (Avontuur) begon met basgitaar en knallende djembé. Yannick gaf ook een sterke djembé solo waarop Yacouba ging dansen. Het nummer Ikanawa werd mooi gezongen door Kankou Kouyate. Dit was ook zeer dansbaar. Teun Creemers legde aan het publiek nog uit hoe de cd tot stand is gekomen met opnames in Nijmegen en Bamako en dat de Malinese vocalisten nu in Nederland zijn en hij uiteraard met ze gerepeteerd heeft. Tijdens de titeltrack Naamu speelde Teun Creemers een erg goede bassolo.

Bij nummer Musoya werd verteld dat dit over ‘baya pearls’ gaat en dat betekent over moeders en kinderen. Teun Creemers vertelde het publiek over zijn dochter. Hier kwamen roffel ritmes op drums, conga’s en djembé goed samen en viel ook de conga solo van Lauriana Ghils goed op! Het concert werd feestelijk afgesloten met de track Kòrèduga dat begon met krachtig spel op djembé en conga’s en snerpend rockachtig gitaarspel. Yacouba ging met de djembé onder zijn arm even de tribune in en vervolgens langs band en publiek terwijl de band verder speelde tijdens dit zeer genietbare concert.

Article by Rik van Boeckel